Nemecké prostredie

Každý deň sa Váš mozog zaoberá 25 000 myšlienkami. Len na Vás záleží, čoho sa tie myšlienky budú týkať. Zariaďte si to tak, aby ste sa nachádzali niekoľko hodín denne v nemeckom prostredí (pomocou pasívneho počúvania). Váš mozog Vás bude učiť sám, pretože on proste stále niečo robí. Len musíte byť trpezlivý. Trojročné dieťa polovicu svojho života prespí a 13 000 hodín sa nachádza v jazykovom prostredí, podľa ktorého sa naučí rozprávať. Rovnako to dokážete aj Vy. Len si musíte vytvoriť nemecké prostredie.

Počas dňa sa vyskytne veľa "hluchých" miest, kedy "plytváte" myšlienkami. Napríklad pri jazde v aute, v práci, na prechádzkach a pod. môže Váš mozog pasívne počúvať nemčinu.

Hovoríte tak, ako ste to odpočúvali z okolia. Rozhoduje jazykové prostredie. Keby ste vyrástli v Nemecku, hovorili by ste dnes po nemecky. Preto si vytvárajte na niekoľko hodín denne nemecké prostredie pomocou pasívneho počúvania na hranici počuteľnosti. Časom si na tieto zvuky zvyknete rovnako, ako ste si zvykli na kulisu rádia, počítača alebo iné zvuky. Vaše podvedomie ich vníma neustále.

Karaoke – spojenie dvoch zmyslov naraz

Vďaka doslovnému prekladu a súčasnému spojeniu zraku so sluchom sa vytvorí viac neurónových spojení vo Vašom mozgu. Zrak i sluch sa spoja v jednom okamihu. To je veľmi dôležité! Ak by ste sa bifľovali, české a cudzie výrazy by ste nemali v mozgu presne v rovnakom okamihu, ale rýchlo by sa striedali. Ak chcete zlepšiť svoju pamäť, musíte mať tie výrazy v mozgu súčasne.

Prečo sa nebifľovať slovíčka a gramatiku

Bifľovanie je rýchle opakovanie slovenských a cudzích slov a fráz za sebou. Pri bifľovaní preskakujete od myšlienky k myšlienke. Vy sa však potrebujete dostať do tzv. stavu prúdenia, kedy sa všetky vaše myšlienky "valia" jedným smerom. V tomto stave má váš mozog tie najlepšie schopnosti.
Gramatiku sa neučíte, pretože slovensky ste sa naučili, ešte než ste šli do školy, a to bez znalosti gramatiky. Revolučná nemčina 3. generácie Vás ju naučí "napočúvaním" a doslovnými prekladmi.

Prečo nemáme bifľovanie?:

 1. Pretože je to nuda.
 2. Pretože osamotené slová znejú inak ako vo vetnom spojení.
 3. Pretože ako dieťa ste sa tiež nebifľovali a napriek tomu rozprávate aj rozumiete.
 4. Pretože slovné obraty, intonáciu a prízvuky zo slovenčiny by ste prenášali do nového jazyka. Lenže ten má inú stavbu viet, takže by Vám cudzinci nerozumeli.
 5. Pretože ani Vy nebudete rozumieť cudzincom. Vy ste sa to totiž bifľovaním naučili "inak".
 6. Pretože s doslovnými prekladmi sa naučíte myslieť v cudzom jazyku oveľa skôr.

Doslovné preklady

Aby ste myslenie nemecky hovoriaceho človeka pochopili, nemáte slovenské preklady tak, ako to poznáte zo školy. Namiesto toho tu máte doslovné preklady. Budú to hádanky, spočiatku aj ťažké. Riešením týchto hádaniek pochopíte, ako nemecky hovoriaci človek premýšľa.
Z hľadiska slovenského jazyka doslovný preklad obsahuje chyby. Snažte sa chápať a rozumieť nemčine a nie hľadať chyby. Každý človek by to preložil inak.

Aby ste myslenie nemecky hovoriaceho človeka pochopili, máte tu doslovné preklady. Tie Vám často nebudú pripadať logické. Budú to dokonca hádanky. Ale časom budete tieto hádanky stále viac a lepšie riešiť. A budete aj lepšie rozumieť. Rovnako ako malé dieťa už v troch rokoch z 90 % dokáže rozlúštiť, o čom sa tí dvaja dospelí (cudzinci) rozprávajú.

Slovník

Revolučná nemčina 3. generácie nemá slovník. Prečo?

 1. Pokiaľ tu nenájdete slovíčka, núti Vás to hneď si tie slovíčka zapamätať
 2. Keby tu bol slovník, začali by ste s drilom (bifľovaním).
 3. Ľudia, ktorí sa naučia jednotlivé slovíčka, si slovenské vety so slovenským slovosledom prekladajú do nemčiny. Výsledkom potom je, že Vám cudzinec nerozumie.
 4. Príklad: My povieme: "Pije ako Dán." alebo "Pije ako dúha". To Nemec nepochopí. Namiesto toho oni hovoria: "Pije ako ryba."
 5. K tejto "poslovenčenej" nemčine si pridajte ešte slovenský prízvuk a výsledkom bude, že Vám cudzinci neporozumejú.