Revolučná nemčina 3. generácie má tieto prednosti:

 • Revolučná nemčina 3. generácie je ONLINE, neobsahuje žiadne CD alebo DVD, ktoré by ste so sebou museli nosiť. Môžete sa pripojiť kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Revolučná nemčina 3. generácie nie je nijak časovo obmedzená a preto jej zakúpením ju získate navždy!
 • Vďaka princípu karaoke sa zapájajú zrak a sluch naraz. Učíte sa takmer bez námahy, pretože sa vytvára viac neurónových spojov a sú silnejšie.
 • Učíte sa myslieť v cudzom jazyku bez vnútorného prekladu.
 • Môžete sa učiť, kde chcete (doma, v práci) a kedy chcete (nikto Vám neurčuje čas).
 • Vyfarbovanie jednotlivých slov môžete prepínať zo slovenského do nemeckého textu a naopak.
 • Zaplatíte len raz a kurz môže využívať celá rodina.
 • Nie ste zdržovaný spolužiakmi. Ak je vás v triede desať, potom ste 90 % peňazí vyhodili von oknom.
 • Revolučná nemčina 3. generácie je nemčina ONLINE. Je určená predovšetkým pre tých, ktorí "nemajú čas". Skrátite aktívnu dobu učenia asi na 10 % oproti klasickému učeniu (školy alebo jazykové kurzy).
 • Pritom sa naučíte 5x viac, 80 % práce totiž za Vás urobí Vaše podvedomie v "hluchých" časoch, kedy sa sústredíte na niečo iné (pri manuálnej práci, v aute, v práci, pri počítači a pod.).
 • Spočiatku nehovoríte nahlas. Deti materčinu tiež najskôr odpočúvajú, porozumejú a až potom hovoria. Nakoniec sa učia písať. Aj my postupujeme rovnako.
 • Pre napodobňovanie potrebujete správne vzory. Vzorom sú 4 osoby s nemčinou ako rodným jazykom. Nerozptyľujú Vás spolužiaci ani prísny učiteľ.
 • Školský systém v podstate „znásilňuje“ mozog. V škole ste využívali len malú časť svojej mozgovej kapacity.
 • Máte k dispozícii dva typy výučby: Aktívne učenie ONLINE, tu na portáli. Pasívny posluch, ktorý si môžete vypočuť ONLINE alebo stiahnuť do Vášho zariadenia.
 • Každú vetu si vypočujete celkom tromi rôznymi hlasmi s rôznymi prízvukmi.
 • Dĺžka viet a ich zložitosť sa mení, pretože aj v praktickom živote k tomu dochádza.
 • U pasívneho počúvania je viac viet než v učebných textoch. Tieto vety už budete schopný pochopiť.
 • Revolučná nemčina 3. generácie je vytvorená ako príbeh jednej rodiny v situáciách, ktoré nastávajú v bežnom živote.
 • Neučíte sa slovíčka ani gramatiku. Gramatiku Vás naučíme "okľukou" doslovnými prekladmi.
 • Porozumenie nemčiny je dôležitejšie ako úplná gramatická presnosť. Niekedy sme to isté slovo preložili inak. Riešením týchto "hádaniek" pochopíte súvislosti v nemčine.
 • Začíname náročnými textami. Prečo? Ak by to bolo ľahké, potom si zapamätáte len základy. To je problém večných začiatočníkov. Veď cudzinci tiež na Vás nehovoria jednoducho.
 • Nemusíte vždy postupovať presne podľa poradia lekcií. Vyberte si lekciu, ktorá je Vám najbližšia.
 • Úplným začiatočníkom odporúčame začať lekciou č. 11 - V ten bar alebo lekciou č. 12 - Reštaurácia. Najviac ťažkých slov obsahujú lekcie 5 a 6, nie posledné, ako to je zvykom u iných kurzov.
 • V jednej lekcii sú stovky nových slov. Preto sa neponáhľajte a riaďte sa svojimi pocitmi. Keď budete väčšine textu vedome rozumieť, až potom choďte ďalej.
 • Buďte trpezlivý. Kto Vám tvrdí, že sa naučíte cudzí jazyk za pár týždňov, ten nehovorí pravdu.