Autor Revolučnej nemčiny 3. generácie 

Ing. Ivo Toman

Patrí k tým ľuďom, ktorí sa v živote presadili, hoci sú zdravotne postihnutí. Narodil sa s Tourretovým syndrómom. Má viditeľné aj počuteľné tiky a navyše je dysgrafik. Vyštudoval gymnázium a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Najskôr sa venoval výrobe nábytku, ale potom ho zaujal priamy predaj. Začal predávať, školiť a o priamom predaji napísal 4 knihy.

Stále viac premýšľal o príčinách úspechov a neúspechov jednotlivcov i firiem. V roku 1998 preto založil medzinárodnú spoločnosť TAXUS International. Tá funguje ako laboratórium, kde testuje, čo v praxi funguje a čo nie. Študoval tiež, ako funguje ľudský mozog a ako sa to dá využiť v živote i podnikaní. V roku 2002 sa presťahoval do Prahy.

Ivo Toman je spoluautorom Revolučnej nemčiny (2004), Revolučnej nemčiny Taxus Learning (2005), Revolučnej nemčiny II. generácie a Revolučnej nemčiny 3. generácie. S jazykovými produktami mu pomáhala jeho bývalá manželka Martina Králičková.

Je tiež autorom vzdelávacích video školení s názvom Instinkt zabijáka - Marketingová psychológia.Sú to návody, ako uspieť v podnikaní. Tieto návody popierajú radu tradičných obchodných postupov, pritom sú vysoko účinné.

V poslednej dobe sa venuje školeniam v oblasti Marketingovej psychológie, stratégie, vedenia ľudí a osobného rastu. Tiež nahráva motivačné nahrávky na CD a DVD.

Ivo Toman bol v roku 2008 ocenený zaradením do Almanachu 1000 Leaders of Czech republic.